Autogyro School NL

autogyro
gyrocopter

Stand van zaken autogyro (gyrocopter) in NL

In Nederland bestond er tot voor kort nog geen vliegbrevet voor de autogyro (gyrocopter of gyroplane). Inmiddels is er wel een Nederlands brevet voor de autogyro, en sinds kort is het ook mogelijk om in Nederland een autogyro te registreren. Daarom is het sinds 2013 mogelijk om bij de Autogyroschool een Nederlands vliegbrevet voor de autogyro (gyroplane) te halen. Een fabrieksgebouwde autogyro kan in Nederland ook met buitenlandse registratie vliegen.
DE NEDERLANDSE REGELGEVING IS ROND. Sinds de tweede helft 2008 zijn wij met het Ministerie van Infra en Milieu (voorheen V&W) in onderhandeling geweest over de zaken die moesten worden geregeld om een fabrieksgebouwde autogyro in Nederland te kunnen registreren en deze dan ook te kunnen gebruiken voor de school. De gesprekken over hoe invulling kan worden gegeven aan een Nederlands vliegbrevet voor de autogyro zijn inmiddels afgerond. Dit alles in het kader van onze inspanningen voor het opstarten van een Nederlandse vliegschool voor de autogyro op fabrieksgebouwde machines. Op 13 augustus 2012 is de Regeling MLA, MLH en schermvliegtuigen gepubliceerd in de Staatscourant. Op 14 december 2012 is de Autogyroschool opgenomen in het register van vliegscholen als "Registered Facility" voor de opleiding voor de MLH/Gyroplanes.

In de landen om ons heen (zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk) was het al langer mogelijk om een aantal verschillende fabrieksmachines te registreren en bij erkende vliegscholen daar een gedegen opleiding op te volgen en een vliegbrevet te halen. Datzelfde stond ons in Nederland ook voor ogen. Vandaar dat we in 2010 zijn begonnen met het lesgeven voor het Duitse brevet in Nederland met Duits geregistreerde autogyro's (zie Zelf vliegen). Inmiddels zijn we met de Duitse opleiding gestopt en concentreren we ons volledig op de Nederlandse opleiding.

De reden dat het Ministerie van I&M zich verdiept heeft in de mogelijkheden, heeft alles te maken met het innovatieve initiatief van de ontwikkeling van de PAL-V in Nederland (zie http://www.pal-v.com/ ). De PAL-V is een innovatief vervoersconcept dat wegvervoer (de Carvermotor, zie http://www.carver-worldwide.com/ ) combineert met luchtvervoer (de autogyro). Zo is er op 27 april 2009 in de omgeving van Amersfoort een proef gehouden om dit vervoersconcept te testen. De initiators van de Autogyroschool zijn bij deze proef zeer nauw betrokken geweest. Begin april 2012 heeft PAL-V bekend gemaakt dat de eerste proefvluchten succesvol zijn verlopen (zie voor de film van de eerste vlucht van PAL-V (https://www.youtube.com/watch?v=rpyiYTxgoqM&feature=player_embedded).

Aankondiging Pal-V proefCalidus op wegtransportCalidus gebruikt euro loodvrijtijdelijke startbaan bij Amersfoort

Op 27 april 2009 sprak de Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings bij de proef onder andere de volgende woorden:

Ook heel belangrijk met het oog op de veiligheid: er moet een Nederlandse opleiding komen waar je een vliegbrevet kunt halen om autogyro�s te mogen besturen. Nu moet dat nog in Duitsland en Engeland gebeuren en dat is heel onhandig. Mijn ministerie wil graag de registratie van vliegscholen en uitgifte van een Nederlands brevet een duw in de goede richting geven.

Kortom er gebeurt veel op het gebied van de autogyro in Nederland en inmiddels is het dus ook mogelijk les te nemen voor het Nederlandse brevet. We gebruiken hiervoor de autogyro's van de Duitse fabrikant Auto Gyro GmbH uit Hildesheim: de MTOSport (een open tweezitter), de Calidus (een gesloten tandem-tweezitter) en de Cavalon (een gesloten tweezitter side-by-side) (zie Zelf vliegen). 

In Nederland valt de autogyro (gyroplane) onder de definitie van helikopter: "een gyroplane is een helikopter waarvan de rotor niet wordt aangedreven door de motor". Dat betekent onder andere dat, onder voorwaarden, een ontheffing kan worden verkregen om in een weiland te starten en landen. Dit geeft mogelijkheden voor evenementen alswel privégebruik. Wilt u meer weten over de Nederlandse regels voor de autogyro kijk dan ook op de site van het Ministerie van I&M/IL&T (http://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/luchtvaart/mlhvliegers/ )