Autogyro School NL

autogyro
gyrocopter

Hoe werkt een autogyro?

Het karakteristieke van een autogyro is de vrij ronddraaiende rotor. De rotor draait doordat er lucht van onder naar boven door het rotorsysteem gaat. De verticale component van de totale aerodynamische reactie hierop levert de lift waarmee het vliegtuig in de lucht blijft. Een separate propeller levert de kracht vooruit. Deze kan aan de voorkant van de autogyro zitten en trekkracht leveren (zoals bij het model van Cierva) of deze kan aan de achterkant zitten en duwkracht leveren (zoals bij de meeste moderne autogyro's).

Bij helikopters worden de rotorbladen door de lucht geduwd (door de aandrijving van de motor) en wordt de lucht naar beneden geduwd. Bij een autogyro wordt lift gegenereerd op dezelfde manier als bij de vleugel van een zweefvliegtuig: door het veranderen van de hoek van de luchtstroom als het omhoog en naar achteren langs het rotorblad gaat. De vrij ronddraaiende rotorbladen draaien door autorotatie: de hoek van de bladen ten opzichte van de luchtstroom is zodanig dat er niet alleen lift wordt geproduceerd maar ook een kracht voorwaarts die de rotorbladen versnelt. Als deze kracht even groot is als de weerstand van het rotorblad draait het met een constante snelheid.

Pitch control bij de autogyro gebeurt door het kantelen van het rotorsysteem voorwaarts of achterwaarts;roll control gebeurt door het zijwaarts kantelen van het rotorsysteem. Vandaag de dag is het meest gangbare systeem hiervoor de tilting hub van Cierva. Bij autogyro's met een duwpropeller wordt de rudder meestal in de slipstroom van de propeller geplaatst om zo de maximale yaw control te hebben bij lage snelheden.

Engine en PropellerRotorheadPrerotatorCockpit controls

Flight controls

Er zijn drie primaire flight controls: de control stick, rudder pedalen en de throttle. De control stick heet cyclic en kantelt de rotor in de gewenste richting voor controle van pitch en roll. De rudder pedalen controleren de yaw. De throttle of gashandel regelt het motorvermogen.

Naast de primaire flight controls heeft een autogyro een zogenaamde pre-rotator. Deze drijft de rotor aan tot een minimaal toerental voorafgaande aan de take off. Hierdoor heeft de rotor al een minimaal toerental voordat met de voorwaartse beweging wordt begonnen en is er minder startbaan lengte nodig. In tegenstelling tot een helikopter heeft de autogyro altijd een startbaan nodig. Een autogyro kan echter landen met weinig tot geen voorwaartse snelheid.

Meer informatie waaronder de geschiedenis van de autogyro vind u op Wikipedia (zie http://en.wikipedia.org/wiki/Autogyro ). Een andere erg goede bron met veel informatie over autogyro's is "the Book of the autogyro" ( http://www.w-p.dds.nl/bookaut/ ).